Dla prawników

Jeśli jesteś prawnikiem obsługującym przedsiębiorców, usługa DZIAŁ PRAWNY jest narzędziem, które uprości i usprawni Twoją pracę. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów opiniowanie, zatwierdzanie i parafowanie projektów będzie dużo łatwiejsze. Obieg dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem hierarchii ustalonej w Twojej firmie, a projekty staną się dla wszystkich czytelne, bezpośrednio dostępne i łatwe do weryfikacji. Skorzystaj także z naszej BAZY WIEDZY. W naszych rozwiązaniach proponujemy dobrze rozumiany MINIMALIZM formy, który w wielu krajach anglosaskich stał się już powszechnym standardem, a co więcej został uregulowany ustawą i wszedł do porządku prawnego. Uproszczenie języka to podstawowe założenie ruchu społecznego Plain Language, aktywnego na świecie od kilkunastu lat. Podążając za światowym trendem, opracowaliśmy własny zbiór zasad tworzenia dokumentów w prostym języku prawnym. Zgodnie z założeniami wszystkie pisma prawne powinny być zrozumiałe dla każdego po pierwszym przeczytaniu. Dokumenty w naszej BAZIE WIEDZY zawierają logiczną konstrukcję, krótkie zdania, bez zbędnych „ozdobników” i archaicznych zwrotów, a tzw. słowa fachowe występują tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne. Jak wszyscy wiemy najtrudniejsze są najprostsze rozwiązania, dlatego nad każdym tekstem z BAZY WIEDZY pracuje zespół radców prawnych, czuwający nad jego przystępną formą i merytoryczną zawartością.

Szanujemy rozwiązania formalno-prawne wypracowane w poszczególnych firmach, odpowiadające danej specyfice biznesowej. Dlatego nasz serwis umożliwia integrację proponowanych przez nas rozwiązań z dokumentami funkcjonującymi już w Twojej firmie. W serwisie jest również możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów.Jeśli masz sugestie lub uwagi – prosimy o kontakt. Firmom posiadającym działy prawne proponujemy zniżki na zakup usługi. Zapytaj o nie.

Skorzystaj z narzędzi dostępnych w DZIALE PRAWNYM i stwórz komplet dokumentów najbardziej dopasowany do potrzeb Twojej firmy!

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

+48 509 200 330

[email protected]

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny