Kontakt

DZIAŁ PRAWNY Spółka z o.o.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

02-326 Warszawa

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

pod nr: 0000505171

kapitał zakładowy:

102 800,00 złotych

NIP: 521-367-01-12

REGON: 147203002

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

+48 509 200 330

[email protected]

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny

Zespół

Beata Brynczak

radca prawny

Sebastian Grzywacz

radca prawny

Monika Kamińska-Koroś

Aplikantka Radcowska

DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

+48 509 200 330

[email protected]

facebook.com/DzialPrawnyPl linkedin.com/dzial-prawny